La poalele munților Vâlcan

Spre cheile Sohodolului

  • Home
  • Puncte de Interes

Mănăstirea Tismana

Manastirea Tismana

Considerată de multă lume drept inima Olteniei, Mânăstirea Tismana este cel mai vechi așezământ monahal încă în funcțiune din Țara Românească.

Această impozantă construcție medievală cu ziduri impresionante și bastioane în colțuri (se pare că “tismena” este un toponim geto-dacic și înseamnă: „cetate, loc fortificat cu ziduri”), de șase secole dăinuie pe un vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de păduri și pereți abrupți de stancă, lângă gura Peșterii Sfântului Nicodim și de sub ale cărei ziduri izvorăște apa care, rostogolindu-se în cascadă, după o cădere de aproape 40 m, ajunge în râul Tismana.

Manastirea Tismana

Celebrul călător – diaconul Paul de Alep, împreună cu Patriarhul Macarie al Antiohiei, au vizitat mănăstirea Tismana în iulie 1657 și menționează în cartea sa, scrisă în limba arabă, „Note de călătorie”, printre altele: " În adevăr, ea nu mai are seamăn nici în această țară, nici în alta, prin frumusețea locului și a așezării, prin mulțimea apelor sale și întărirea pe care o are, ajutată și de ocrotirea zidurilor sale înconjurătoare.”

Mănăstirea a fost martora unor evenimente istorice majore:

  • În anul 1406 a avut loc la Mănăstirea Tismana întâlnirea lui Mircea cel Bătrân cu regele austro-ungar Sigismund de Luxemburg în încercarea unei alianțe împotriva turcilor, prezent fiind și Cuviinciosul Nicodim. În 1458 mănăstirea l-a găzduit pe Vlad Țepeș, și tot aici s-a ascuns Neagoe Basarab de teama lui Mihnea cel Rău. Ulterior a fost distrusă de un incendiu și rezidită în 1542.
  • La 12 mai 1818 Ioan Gheorghe Caragea a orânduit spre paza mănăstirii 26 panduri. Mănăstirea Tismana a fost locul unde Tudor Vladimirescu a organizat revolta sa anti fanariotă. Aici, el a lansat Proclamația de la Padeș din 22 ianuarie. Tot Tudor Vladimirescu a întărit garnizoana mănăstirii.
  • La Tismana, picturi murale cu o valoare artistică deosebită, executate de Dobromir cel Tânăr din Târgoviște, în 1564, împodobesc pronaosul; din 1732, executate de echipa Ranite Grigorie, în naos, repictată în frescă de Dumitru Diaconu, în 1766; aici s-a nevoit și înduhovnicit Cuviosul Nicodim de la Tismana (1406), de neam valah.

Manastirea Tismana

Actuala biserică este o construcție mult schimbată din anul 1855, clădită în stil romanic, cu elemente de decorație neogotică.